tenkeevner

En vanlig oppfattning er at intuitiv kunnskap/forståelse er en form for inspirasjon, og som oppstår plutselig hos kunstnere eller vitenskapmenn .

 Intuitiv tenkning/forståelse skal ha oppstått uten at vedkommende har reflektert over et problem.

Et slikt syn på intuisjon er etter min mening magisk tenkning.

P. Gaerdefors hevder at Intuisjon er implisitt kunnskap som er vanskelig å utrykke i ord.

Opprinnelsen til troen på intuitiv tenkning stammer fra filosofen Platon (427-347 f.kr.)

Platon trodde på reinkarnasjon. Han hevdet at vår sjel hadde levd tidligere i ideen verden. Av den grunn har alle mennesker, all den kunnskap som finnes om verden i seg fra fødselen.Makrokosmos finnes i mikrokosmos(sjelen) For å få frem /huske denne kunnskap måtte man bruke refleksjon. Metoden til å få frem kunnskapen var å bruke den Sokratiske metoden. Det vil si å stille spørsmål og ha samtaler.

Platons syn på intuisjon har preget filosofer som R.Decartes (1596-1650) og I.Kant (1724-1804)

Denne magiske tenkning er fortsatt utbrett. Det finns ikke bevis for at intuisjon eksisterer. I næringliv,kunstverden og i psykoterapi snakker man om intuisjon. Man snakker om "magefølelse". Dette er følelsesmessig tenkning og i kognitiv tenkning kalles det en tankefeil.

Eksempler på intuisjon/magisk tenkning/inspirasjon: er vitenskapsmannen som våkner om natten og har løsningen på et problem.

Et eksempel er Arkimedes(287-212 f.Kr.) som ligger i badekaret i Syrakus, som får helt klart for seg at "oppdriften er lik den fortrengte væskemengde".Det vil si Arkimedes lov. Arkimedes løper naken ut av badet og ut på gaten og roper. Eureka. "Jeg har det".  Jeg  mener at slik  "intuisjon/inspirasjon" er en form magisk tenkning.

Vi har to typer kunnskap:

Implisitt kunnskap som vi ikke husker/vet, hvor vi har kunnskapen ifra. Implisitt kunnskap er vanskelig å utrykke i ord.

Eksplesitt kunnskap er kunnskap som vi lett kan utrykke og oftest husker vi hvor vi fikk fatt i kunnskapen. Først nå vi er 4-5 år gamle kan vi gjøre rede for hvorfor vi vet det vi vet. Barn utvikler evnen til å huske tidligere episoder i 4-5 års alder.Dette kaller vi episodisk minne.

 Peter Gærdenfors som er kognisjonsviter ved Lunds universitet hevder at intuisjon er implisitt kunnskap som er vanskelig å gjøre eksplesitt.

Vi tenker hovedskelig i bilder/indre forestillinger.

 Vår tenkning i romslige bilder og fornemmelser foregår i høyre hjernehalvdel. Noe av vår kunnskap klarer vi ikke å utrykke i ord. Den delen av implisitt kunnskap som vi kan utrykke, er det noen ganger vanskelig å sette ord på.

W.Chafe(2000) skriver at vi ofte bruker tid på å finne ordene, når vi skal utrykke slik kunnskap.Vi trenger tid på oss for å finne ord som kan beskrive de indre bildene som vi ser for oss.

Språk, ord og kommuniksjon er knyttet til venstre hjernehalvdel. I venstre hjernehalvdel ligger språksenterne. Wernickes(1848-1905) språkforståelse senter og Brocas(1824-80) språksenter (snakkesenter) som formulerer ord og utrykk. Det kan virke som det ofte tar tid å få de indre bildene,forestillingen "overført" fra høyre hjernehalvdel til hjernesentrene i venstre hjernehalvdel. Og noen ganger klarer vi ikke å utrykke våre bilder/tanker i det hele tatt. Det foreligger en "blokkering" eller noe som ligner på  "afasi".

Når vi noen ganger opplever at vi plutselig ser en løsning(et Euraka) på samme måte som Arkimedes i Syrakus, så oppfatter vi dette som "intuisjon eller plutselig innsikt.

Ref:

Chafe W. (2000) Verbal and Nonverbal Thought Intuitive Formation of Meaning. Kungelig Vitterhet, Historie och Antkvitetskademien, Stockholm

P. Gærdenfors(2005) Tankens vindlar. ISBN 91-578-0460-5

Platons bøker Kriton, Menon og Faidon.

 

 

 Webdesign ©2016 Web Norge